Aj tento rok budeme realizovať minimálne dva akreditované tréningy manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Prvý, vo forme večernej školy, sa už rozbehol.

V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a našimi overenými lektorkami sa účastníci tréningu, ktorého maximálna možná absencia predstavuje 10% z celkového počtu hodín, budú stretávať každý utorok až do začiatku Apríla. Tréning realizujeme ako súčasť projektu Služby II., podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

IMG 0826IMG 0826

Screenshot 2018 09 18 10.35.37