Už sme vás informovali, že v rámci medzinárodného projektu LevolApp sa naši dvaja zástupcovia zúčastnili vzdelávania koordinátorov v Portugalskom Porte. O ich postrehoch sa dočítate v texte. 

Počas mesiaca február sme mali možnosť zúčastniť sa päťdňového medzinárodného stretnutia/tréningu v Porte, ktoré bolo veľmi prínosné a podnetné. :) Mali sme možnosť vidieť už takmer dokončenú onilne platformu Levol-appu. Táto možnosť vidieť reálny, takmer hmatateľný výsledok našich snáh, predstavovala pre mnohých účastníkov veľmi pozitívny impulz do ďalšej práce. V rámci tréningu jednotlivé tímy, ktoré mali zodpovednosť za vypracovanie konkrétnych modulov platformy, pripravili workshopy, v rámci ktorých sme ako budúci coach-ovia mali možnosť sa konfrontovať s potenciálnymi situáciami, ktoré na nás môžu čakať. Taktiež prebehlo plánovanie testovacej fázy projektu, ktorú máme teraz pred sebou a ktorá bude predstavovať ďalší dôležitý krok. Držte nám palce! :)

 Lukáš a Ivka

IMG 20190220 112041IMG 20190220 112041IMG 20190220 112041

Levol App je 28 - mesačný projekt strategickej spolupráce financovaný z programu Erazmus Plus. Organizácie z 5 európskych krajín na ňom spolupracujú v rámci medzinárodného projektu na rozvoji nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov. Jeho cieľom je rozvoj programov zameraných na vzdelávanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Projekt je koordinovaný organizáciou Pista Mágica – Associação (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens (Španielsko), Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platformou dobrovoľníckych centier a organizacií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham voluntary Service Council (BVSC) (Anglicko).

Levol appLevol app