Náš partner EDOS foundation nás pri príprave medzinárodného projektu oslovil s možnosťou vyplnenia dotazníkov týkajúcich sa uznávania dobrovoľníckych zručností.

Ak ovládate angličtinu a chcete sa zapojiť, môžete tak urobiť buď ako dobrovoľník, alebo ako organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi na týchto linkoch: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNíčKA a ORGANIZÁCIA