Obľúbený tréning, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, známy ako Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, sme tentoraz rozdelili do viacerých menších blokov a realizovať sa bude v Bratislave vo forme večernej školy. Srdečne vás pozývame!

Tréning poskytuje náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri
práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Vytvára priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre prácu s dobrovoľníkmii, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.

Počas realizácie tréningu sú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/ smernice v organizácií,  splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/ osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu  je prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/-čok. Úspešní  absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR. Povolená absencia je max 10% z celkového času.

Pri jeho organizácii tentoraz spolupracujeme s Bratislavským dobrovoľníckym centrom a všetky podrobné informácie, presné termíny a časy, podmienky účasti či prihlasovací link nájdete po kliknutí TU: https://www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/vecerna-skola-manazmentu-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok-uz-tuto-jar/.

Tréning je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Screenshot 2018 09 18 10.35.37