ČO JE SRDCE NA DLANI

Srdce na dlani je ocenenie venované výnimočným ľuďom - dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj výnimočným dobrovoľníckym projektom. Je to ocenenie s dnes už dvadsaťročnou tradíciou, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. decembra), ako aj pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinártorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, (5.novembra).

Dobrovoľnícke centráBanskobystrickom, Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, PrešovskomŽilinskom kraji už tradične každým rokom na jeseň otvárajú svoje krajské kampane a vyzývajú organizácie, jednotlivcov a kolektívy, aby nominovali na ocenenie SRDCE NA DLANI.

Ocenenie je určené tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu venujú svoj čas a energiu ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aj skvelým myšlienkam a výnimočným projektom, ktoré robia náš svet krajším a solidárnejším.

Vyvrcholením krajských kampaní dobrovoľníckych centier je séria podujatí Srdce na dlani, kedy sa spravidla na sklonku roka v slávnostnej atmosfére v krajských mestách na Slovensku odovzdávajú ocenenia tým najvýnimočnejším.

Záštitu nad týmito podujatiami už druhý rok preberá splnomocnenec Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

 

AKO NOMINOVAŤ NA OCENENIE SRDCE NA DLANI 2019?

Ak už poznáte človeka, skupinu alebo projekt, ktorý si zaslúži viac než len dobrý pocit, zaslúži si ocenenie Srdce na dlani 2019, pozrite si krátke inštruktážne video dole pod článkom alebo neváhajte a rovno kliknite na stránku www.srdcenadlani.sk. Jednoduché prelinky Vás rýchlo nasmerujú priamo na web dobrovoľníckeho centra vo Vašom kraji, kde sa dozviete všetky dôležité detaily  o termínoch uzávierky nominácií, termínoch slávnostných podujatí Srdce na dlani, vrátane kategórií, do ktorých možno  tohto roku vo Vašom kraji nominovať. Potom stačí už len vyplniť nominačný hárok pre príslušný kraj a kliknúť na ´odoslať´.

 

KATEGÓRIE NA OCENENIE SRDCE NA DLANI

Kategórie na ocenenie Srdce na dlani nie sú vo všetkých krajoch rovnaké. Každé krajské dobrovoľnícke centrum vychádzajúc zo špecifík daného kraja ako aj možností daného centra rozhoduje o kategóriách na ocenenie a má ich zakotvené vo svojom štatúte pre príslušný ročník.

Existuje však oficiálny dokument Minimálny štandard štatútu ocenenia Srdce na dlani v samosprávnych krajoch, ktorý v súčastnosti  okrem iného vymedzuje aj 9 spoločných kategórií pre všetky zúčastnené kraje, na ktorých sa pod vedením Platformy spoločne dohodli všetky v oceňovaní dobrovoľnícke centrá (s výnimkou BDC v prípade všetkých kategórií, a PDC v prípade kategórie Škola priateľská k dobrovoľníctvu):

  1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
  2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
  3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
  4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
  5. Dobrovoľnícky projekt roka
  6. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  7. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
  8. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov

V roku 2019 k nim pribudla nová kategória:

  1. Škola priateľská k dobrovoľníctvu

 

MIESTO PLATFORMY PRI OCEŇOVANÍ SRDE NA DLANI

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa od roku 2018 v rámci svojej činnosti snaží podporovať dobrovoľnícke centrá a ich krajské kampane oceňovania Srdce na dlani propagáciou a šírením informácií na webe PDCO, sociálnych sieťach a v médiách. V roku 2018 sme vytvorili stránku www.srdcenadlani.sk, ktorá rovnako pomáha propagovať a šíriť výzvu o možnostiach nominácií v krajoch, poskytuje ucelené informácie o oceňovaní Srdce na dlani, histórii, ako aj samotných ocenených v krajoch aktívnych v oceňovaní. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité a priebežne aktualizované informácie na jednom mieste. Dáva možnosť rýchlo sa prekliknúť k podrobnejším informáciám na weboch aktívnych dobrovoľníckych centier. Vychádzajúc z podnetov a potrieb dobrovoľníckych centier je snahou Platformy podporiť dobrovoľnícke centrá pri zjednocovaní vybraných prvkov oceňovania, ako aj snaha rozvíjať dialóg o budúcnosti oceňovania dobrovoľníckej práce s takou dlhou históriou aj na celoslovenskej úrovni.

 Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo mineduiuventa