Kto získa prestížne národné ocenenie Srdce na dlani?

Oceňovanie sa uskutoční 16.marca 2023 o 17:00 na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Už 14. rok budú ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia budú udelené v desiatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.  

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ale aj skupín, projektov, organizácií a iných subjektov rozvíjajúcich dobrovoľníctvo. Aktivity ocenených jednotlivcov a subjektov sú uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku všetkým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným.

Príprava oceňovania, v ktorom sa stretávajú tie najvýnimočnejšie príbehy dobra z celého Slovenska, nám každoročne dáva príležitosť znova uveriť, že svet je dobrým miestom, o ktoré nemusíme mať obavy. Zároveň je to obrovská zodpovednosť voči všetkým nominovaným, kvalitne ich osobné príbehy spracovať a prezentovať verejnosti. Všetkých 69 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že človek je nesebecký tvor,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je organizátorom národného oceňovania Srdce na dlani.

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich je spolu 69. Zasadnutie hodnotiacej komisie sa konalo 16. januára 2023.

Z veľkého množstva nominácií od krajských dobrovoľníckych centier vybrala hodnotiaca komisiadobrovoľníkov, dobrovoľníčky a projekty, ktoré si zaslúžia národné ocenenie. Ocenenia budú tento rok udelené v 8 kategóriách a 2 podkategóriách.

  • DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI NA SLOVENSKU
  • DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ
  • Podkategória DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ V RÁMCI OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY POD ZNAČKOU SlovakAid
  • KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV
  • DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA 
  • DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/ PROGRAM 
  • PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
  • DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC 
  • MIMORIADNE OCENENIE ZA DOBROVOĽNÍCTVO S CELOSPOLOČENSKÝM PRÍNOSOM
  • Podkategória OCENENIE ZA DLHODOBÝ PRÍNOS PRI VYSIELANÍ DOBROVOĽNÍKOV/ČOK POD ZNAČKOU SlovakAid

„Posledné roky svet neustále prechádza skúškami, z ktorých mnohé sú zmierňované práve vďaka práci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Predstaviť verejnosti a poďakovať sa tým, ktorí bežne konajú bez nároku na odmenu a pozornosť, je ten najprirodzenejší spôsob, ako vyjadriť podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Nech sú príkladom pre ďalších,“ dopĺňa Dominika Hradiská

Záštitu nad 14. ročníkom tohto podujatia prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer.  

Na príprave podujatia zároveň spolupracuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá pod značkou SlovakAid, prostredníctvom svojich partnerov podporuje, v rámci záväzku Slovenskej republiky k medzinárodnej solidarite, projekty zamerané na cielenú pomoc ľuďom v najmenej rozvinutých a najohrozenejších regiónoch sveta. Takto Slováci pomáhajú v zahraničí už od roku 2003. Tento rok si tak pripomíname 20. výročie vzniku SlovakAid, od kedy Slovensko prostredníctvom Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR prestalo oficiálnu rozvojovú pomoc prijímať, ale naopak začalo pomoc poskytovať, a to aj vysielaním dobrovoľníkov.