Získajte vedomosti a skúsenosti so service learningu. V decembri 2022 otvárame ďalší turnus akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávanímareflexiou. Ide o spôsob vzdelávania, v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. 

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu:

  • spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu,
  • naučia sa rozlišovať medzi rôznymi modelmi service learningu,
  • spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu,
  • vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Tréning pozostáva zo 4 stretnutí. 

Termíny prezenčných stretnutí, ktoré sa uskutočnia v Trnave:
8.12.2022 - 9:00 - 17:00
9.12.2022 - 9:00 - 17:00

Termíny online stretnutí:
13.12.2022 - 13:00 - 16:30
15.12.2022 - 13:00 - 16:30

Prihlasovanie je otvorené do 2.12.2022 prostredníctvom formulára.