Medzinárodná konferencia je úspešne za nami

23. – 24. marca 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia s podtitulom Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť - service learning v práci s mládežou a v školách. Zúčastnilo sa jej takmer 100 účastníkov z celého Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Cieľom konferencie bolo propagovať service learning vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a zvýšiť povedomie o úlohe service learningu pri výchove a vedení mladej generácie ako lídrov zmeny.  „Konferencia bola podľa mňa výnimočná tým, že sa na nej stretli ľudia z rôznych krajín a z rôznych edukačných prostredí. Z prostredia formálneho aj neformálneho vzdelávania – ale tiež študenti a študentky, učitelia a učiteľky, pracovníci a pracovníčky  s mládežou či zástupcovia a zástupkyne verejných a mimovládnych subjektov. Sme veľmi radi, že konferencia vytvorila priestor pre vzájomné učenia sa a zdieľanie skúseností v téme service learningu, pričom na Slovensku sme takýto priestor ešte nikdy nevytvorili. “ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Pre účastníkov pripravili organizátori 5 zaujímavých a praktických workshopov na témy ako napr. začať service learning v škole, organizácii a ako stanoviť ciele. Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné ocenenie víťazov Angažovaná škola 2020 a 2021.

V rámci konferencie boli odprezentované aj výstupy a výsledky medzinárodného projektu EDUVOL, na ktorom spolupracovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s partnermi z Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska. „Výstupy projektu ponúkajú nielen manuály, ale aj v tzv. Service learning Toolboxe môžu ľudia, ktorí implementujú alebo chcú implementovať service  learning, nájsť rôzne pomôcky, ktoré im v tomto procese môžu pomôcť,“ dopĺňa Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Veríme, že účastníci konferencie získali nové kontakty, poznatky a mnoho inšpirácie, aby sa im darilo realizovať aktivity a zmeny vo výučbe.

Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu EDUVOL, ktorý je financovaný v rámci programu Erasmus+. Konferencia je podporená aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

--

Fotoalbum z konferencie nájdete TU.

Výstupom projektu sú aj videá o service learningu, ktoré nájdete na našom youtube: 

  • video, v ktorom sa dozviete, o čom je service learning
  • video, v ktorom sa dozveite, aké materiály a zdroje vám môžu pomôcť zaviesť service learning vo vašej organizácii