Pridali sme sa k iniciatíve Kto pomôže Ukrajine, v rámci ktorej sa venujeme prepájaniu záujemcov o dobrovoľníctvo s organizáciami, ktoré aktuálne riešia následky vojny na Ukrajine na území Slovenska.

Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a najmä osôb prichádzajúcich z Ukrajiny a vytvára informačné miesta tzv. hotspoty, strediská materiálnej pomoci a call-centrum, ktoré z veľkej časti prevádzkujú dobrovoľníci. Úlohou Platformy je nastaviť systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v rámci iniciatívy tak, aby bol vo vzťahu k dobrovoľníkom etický, férový a dlhodobo udržateľný pre všetkých zainteresovaných.