O cenu Angažovaná škola 2021 sa uchádza 15 materských, základných a stredných škôl zo 7 krajov, ktoré zaslali prihlášky s popismi doteraz realizovaných dobrovoľníckych projektov.

Angažovaná škola - národná cena za service learningový projekt, ktorá je realizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award pre strednú a východnú Európu, uzavrela prijímanie prihlášok pre svoj druhý ročník.

Po formálnej kontrole prijatých prihlášok bude nasledovať 3 kolové hodnotenie na národnej úrovni, v závere ktorého budú vybraní víťazi národnej ceny a zároveň nominácie na medzinárodné ocenenie. Kompletné výsledky z národného aj medzinárodného kola zverejníme v októbri 2021.

Národnú komisiu tvoria zástupkyne Platformy dobrovoľníckych centier, zástupkyne Ministerstva školstva VVaŠ SR a pedagogičky z Univerzity Mateja Bela s niekoľkoročnými skúsenosťami s implementáciou stratégie service learning do výučby. Medzinárodné ocenenie udeľujú zástupcovia  a zástupkyne organizácií zo šiestich krajín strednej a východnej Európy implementujúcich stratégiu service learning vo svojich krajinách. 

Ďakujeme všetkým prihláseným za dôveru a držíme palce, nech zvíťazia tie najlepšie projekty s potenciálom byť inšpiráciou aj ďalším školám.

Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

logo Nadacia BLUE logo minedu logo_iuventa_nové.png