Spätná väzba – akákoľvek – je vždy dôležitá. Posúva vpred, zlepšuje výkon. Dáva nám pocítiť, že to, čo robíme niekomu stojí za to, aby nám venoval čas a vyjadril svoj názor, nech sa môžeme zdokonaliť. Za to sme vďační.

Hodnotenie tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok absolventmi je už tradične takou záverečnou bodkou. So zvedavosťou a napätím vždy čítame, komu sa čo páčilo, nepáčilo, ako vnímali jednotlivé trénerky a čo by zmenili. Následne z toho vyvodzujeme zlepšovacie návrhy. A čo si budeme klamať, veľakrát sa aj potešíme, že naše tréningy sa ľuďom páčia.

Dotazníky sú anonymné. Ponúkame vám prvú časť z hodnotenia posledného tréningu v Banskej Bystrici, ktorej témou je organizačná stránka.

 • Vysoko hodnotím presné, zrozumiteľné info zaslané dostatočne včas pred konaním tréningu, aj úroveň e-mailovej komunikácie. Po organizačnej stránke nemám výhrady.
 • Organizácia bola premyslená, všetko mi vyhovovalo.
 • Priestor – OK, občerstvenie  OK. Naozaj s ničím nebol problém.
 • Som spokojná s každou z uvedených stránok. Občerstvenie nad očakávania.
 • Kvalitné zabezpečenie a priestorové zabezpečenie, vhodné parkovanie a prístup pre účastníkov mimo BB, vhodné občerstvenie a poskytnuté potrebné informácie. Včasná komunikácia pred školením.
 • Výborná.
 • Priestor aj lokalizácia školenia mi vyhovovali, obednú prestávku by som o pol hodinu predlžila. Z inštrukcií som pochopila všetko, čo treba, ale nemala som sa koho opýtať.
 • Všetko mi vyhovovalo, od priestoru po občerstvenie, aj prestávky boli vyhovujúce, aj to, že prednášky neprevažovali nad aktivitami, bolo to obohacujúce, nie vyčerpávajúce.
 • Úroveň školenia bola veľmi dobrá, priestory veľmi dobré, prestávky vyhovujúce. Ohľadom občerstvenia sa žiadala zmena (každý deň to isté).
 • Veľmi kvalitné.
 • Vyhovelo očakávaniam.
 • Úroveň školenia vysoká. Priestor veľký, dobré osvetlenie, škoda toho malého okna, prestávky vyhovujúce (možno dlhšia obedová 1,5 hod.), zlé vetranie, informácie jasné, stručné, výstižné.

spracované z dotazníkového hodnotenia tréningu zo dňa 24.11.2016,
ktoré sú v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií/