Od septembra 2015 sa datuje realizácia medzinárodného projektu Aktivizácia mládeže – Dlhodobá ambícia, ktorého zámerom je pripraviť skupinu aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to, aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti a príležitosti na aktívne trávenie voľného času pre rovnako znevýhodnených mládežníkov. Táto cieľová skupina má totiž v podmienkach Slovenska značne obmedzený výber aktivít – ponuka tých špecializovaných je veľmi obmedzená, možnosť využívať existujúce mainstreamové programy prakticky nulová.

V roku 2016 sme začali s intenzívnym vzdelávaním mladých ľudí a pracovníkov krajských stredísk ÚNSS (KS). Hlavným zámerom bolo povzbudiť mladých ľudí k angažovanosti a samostatnému tvorivému rozvoju svojich myšlienok a vlastných projektov.

Celkovo sa uskutočnilo 9 školení – 4 pre mladých lídrov a dobrovoľníkov, 3 pre pracovníkov ÚNSS a 2 pre pracovníkov DŠIS, ktoré viedli lektori zo všetkých partnerských organizácií projektu, t. j. z ÚNSS, zo Slovinskej asociácie zdravotne postihnutých študentov a z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Mladí nevidiaci, slabozrakí a dobrovoľníci bez postihnutia sa venovali líderstvu, komunikačným zručnostiam, tvorbe projektov a spolupráci v tíme. Pracovníci ÚNSS si zas osvojili nové metódy neformálneho vzdelávania a podpory mládeže, následne uskutočnili 2 školenia zamerané na vhodné formy pomoci, prístupnosť informácií a komunikáciu pre asistentov a pracovníkov slovinského partnera. V závere roka 2016 sa rozbehli aj pravidelné stretnutia mládežníckych skupín v zapojených krajoch (v Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Prešovskom). Mladí lídri a dobrovoľníci zrealizovali viacero osvetových workshopov, víkendové pobyty a tematické stretnutia (napr. aj o líčení, showdowne alebo o káve…).

Bodkou za projektom bude konferencia s názvom Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. 11. od 10:00 do 16:10 hod. v hoteli Mercure Bratislava na Žabotovej 2. Know-how projektu je zhrnuté v dvoch príručkách: jedna je určená pracovníkom s mládežou, druhá mladým lídrom. V dvoch jazykových mutáciách (slovenskom a anglickom) budú publikované na stránke projektu www.unss.sk/yalta. Na stránke môžete taktiež získať informácie o všetkých doteraz realizovaných aktivitách.

Projekt YALTA realizujeme vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov združených v 64 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

 Kontakt:

Tímea Hóková, koordinátorka projektu
Tel.: 02/69 20 34 24, 0911 469 652
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.unss.sk