Veselé Vianoce a v roku 2018 šťastie, zdravie a veľa dobrovoľného elánu 

praje kolektív Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.