V dňoch 4. a 5. marca 2020 sa  Betka Brozmanová Gregorová zúčastnila druhého medzinárodného stretnutia k projektu EDUVOL, ktorý koordinujeme. 

EDUVOL je medzinárodný projekt financovaný v rámci programu Erasmus+, v ktorom strategické partnerstvo uzavrelo 5 organizácií na základe predchádzajúcej spolupráce na iných aktivitách. Cieľom projektu je rozvinúť kapacity organizácií pracujúcich s mládežou tak, aby efektívnejšie využívali potenciál dobrovoľníctva ako príležitosti na učenie sa, a podporiť rozvoj osobnosti, kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez skúsenosť dobrovoľníckej činnosti založenej na stratégii service-learning.

Na medzinárodnom stretnutí sme dokončili základný zámer tréningu pre pracovníkov s mládežou  a dohodli sme sa na tvorbe ďalších výstupov. Jednotliví partneri projektu tiež prezentovali výsledky prieskumov potrieb, ktoré realizovali vo svojich krajinách vo vzťahu k potenciálu využitia service learningu v práci s mládežou.  Prieskumy ukázali najmä potrebu venovať sa bližšie rozvoju vedomostí a zručností pracovníkov s mládežou v stanovaní edukačných cieľov dobrovoľníckych aktivít a ich prepojeniu s cieľmi služby.

V rámci projektu realizujeme tréning Service learning v práci s mládežou, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie o najbližšom tréningu nájdete tu.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

 

IMG 20200305 102042  IMG 20200305 102107

 

eduvol logo2  LA logo Erasmus