Týždeň dobrovoľníctva je naša známa slovenská kampaň, do ktorej sa každoročne zapájajú tisícky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ktorú organizujeme v spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami.

Všetko o poslednej kampani Týždeň dobrovoľníctva sa dočítate na samostatnom webovom portáli venovanom tejto téme:

www.tyzdendobrovolnictva.sk