Vzdelávací program Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením je bezmodulový tréning v rozsahu 15 hodín, rozdelený do niekoľkých blokov. V rámci blokov sa zameriavame na koordináciu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením, preferovane na prácu s nezamestnanými mladými ľuďmi, s mladými ľuďmi s telesným znevýhodnením a s mladými ľuďmi so psychickými problémami, s osobitným dôrazom na špecifiká takéhoto manažmentu. Rozoberáme ťažkosti v práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením a pripravenosť organizácie na manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením.

 

OBSAH VZDELÁVANIA

Účastníci a účastníčky získajú zručnosť v komunikácii s mladými ľuďmi so znevýhodnením, naučia sa o špecifikách vhodného pracovného prostredia a vhodných pracovných vzťahoch pri práci s mladými ľuďmi so znevýhodnením, dokážu nastaviť a identifikovať vhodnú stratégiu práce s touto cieľovou skupinou, vhodné dobrovoľnícke pozície a benefity dobrovoľníctva a budú ovládať prvky manažmentu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami so znevýhodnením.

Program je ukončený záverečnou skúškou vo forme analýzy pripravenosti organizácie, v ktorej pôsobia účastníci a účastníčky vzdelávania, na manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zo znevýhodnených skupín.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vzdelávanie je určené osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami so znevýhodnením v oblasti verejnej správy, v mimovládnych organizáciách, v cirkevných organizáciách v rôznych oblastiach -v sociálnej oblasti, životnom prostredí, kultúre, v oblasti práce s deťmi a mládežou, vzdelávania, ľudských práv a pod. Podmienkou je mať absolvovaný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a/alebo mať minimálne 3-ročné skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vrátane základných vedomostí o manažmente dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

 

OTVORENÉ TRÉNINGY

Tréning realizujeme raz ročne. Vopred o ňom informujeme v časti NOVINKY, na našom FACEBOOKu alebo v našom NEWSLETTRI, na odber ktorého sa môžete prihlásiť TU.

 

UZAVRETÉ TRÉNINGY

Ak máte záujem o kurz prispôsobený potrebám Vašej organizácie, kontaktujte nás na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Radi pripravíme školenie aj mimo plánovaných termínov.