16. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva sa konal od 20. do 26. mája 2024. 

Organizácie otvorili aj tento rok množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. 

V poradí už 16. ročník celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum. Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojili občianske združenia, neziskové organizácie, školy, CVČ, ale aj múzeá, galérie či knižnice. 

Heslom tohto ročníka bolo Staň sa hrdinom/hrdinkou malých veľkých skutkov. Do kampane Týždňa dobrovoľníctva 2024 sa zapojilo celkovo 5578 ľudí, ktorí venovali spolu 16 646 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 93 tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu. 

Za úspechom 16. ročníka Týždňa dobrovoľníctva je kvalitné partnerstvo siete krajských dobrovoľníckych centier združených v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií. Spoločne sme motivovali obrovské množstvo ľudí na celom Slovensku. Ďakujeme za každú dobrohodinu, ktorú ľudia venovali pomoci iným,“ uvádza Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2022 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci