Na podstránke nájdete webinár, kde odzneli všetky zmeny vyplývajúce z novely. Pripravili sme pre vás aj usmernenia ohľadom preplácania výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

Zmeny sa týkajú

  • priamo Zákona o dobrovoľníctve 406/2011 Z.z.
  • iných právnych predpisov: Zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele,Zákonník práce, Zákon o sociálnych službách, Zákon o službách zamestnanosti

Viac informácií sa dozviete TU.