Celkovo sa do kampane po Slovensku prihlásilo takmer 300 organizácií, ktoré pripravili viac ako 580 dobrovoľníckych príležitostí.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií otvára prihlasovanie do nového ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prinesie širokú ponuku dobrovoľníckych aktivít. 

„Teší nás, že Slovensko sa po 15. raz zmení na krajinu dobrých skutkov. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami po celom Slovensku otvára pre verejnosť prihlasovanie do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá prináša komukoľvek možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku činnosť, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť vo svojom okolí tam, kde je to práve potrebné,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Dobrovoľníci si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie.

„Miestne organizácie vytvorili stovky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých,“ uvádza Dominika Hradiská. 

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk.  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť. Každá aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej činnosti.