Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk

Tyzden dobrovolnictva 2021Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. Slovensko sa tak aj v roku 2021 zmení na krajinu dobrých skutkov.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Prešove, Trenčíne a Žiline pripravuje v poradí 13. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra.

Do kampane sa prevažne zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie. Zväčša ide o jednoduché aktivity ako úprava exteriéru alebo interiéru, administratívna výpomoc, príprava propagačných materiálov, či o priamu prácu s klientmi organizácií pri podieľaní sa na rôznych aktivitách, tvorivých dielňach, vychádzkach či stretnutiach s klientmi.

Samotné organizácie sa už do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlasujú a robiť tak môžu do 30. augusta prostredníctvomoficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Na stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú dostupné na stránke. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 1. septembra 2021.

Kampaň na podporu dobrovoľníctva na Slovensku má za sebou v ostatných rokoch najúspešnejšie ročníky, pričom realizáciu bezpečne zvládla aj vlani na jeseň, kedy do organizácie zasiahla pandémia. 

„Napriek neistej situácii, ktorej vývoj môžeme len odhadovať, chceme prostredníctvom Týždňa dobrovoľníctva aj v tomto roku povzbudiť ľudí k dobrovoľníctvu, ukázať im rôzne možnosti angažovanosti a zmeniť ten kúsok sveta, na ktorý máme dosah. Pre organizácie je to skvelá príležitosť predstaviť verejnosti svoju činnosť a získať nových priaznivcov či dobrovoľníkov. Chcela by som preto organizácie, ktoré by privítali pár pomocných rúk, povzbudiť, aby dali ľuďom možnosť spoznať ich, pripravili pre nich dobrovoľnícku aktivitu či deň otvorených dverí a za rešpektovania všetkých platných protipandemických opatrení priniesli dôkaz dobra do svojej komunity,“ uvádza Dominika Hradiská, výkonná riaditeľka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.