Výzva pre školy: Zapojte sa do medzinárodného výskumu a implementujte stratégiu service learning zdarma

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ponúka v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici príležitosť dvom základným školám z Banskej Bystrice a okolia zapojiť sa do medzinárodného výskumu a implementovať na svojej škole výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning zdarma.

Realizovaný medzinárodný projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ s cieľom overiť vplyv service learningových aktivít integrovaných do výučbového procesu na rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií žiakov a žiačok. Na základe výskumu vytvorí model založený na stratégii service learning pre školy, ktorý bude oboznamovať deti školského veku s témami súvisiacimi s dobrovoľníctvom a jeho prínosmi. Aktívna účasť v tomto modeli umožní mladej generácii identifikovať, porozumieť a hľadať riešenia výziev v ich komunitách. 

Do unikátneho projektu teraz môžete zapojiť aj vašu školu.

 

Pre koho je ponuka určená

Ponuka je určená základným školám z Banskej Bystrice alebo blízkeho okolia, ktoré chcú počas školského roka 2021/2022 implementovať do učebných osnov jednej triedy 7. alebo 8. ročníka výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom svetovo rozšírenej stratégie service learning.

Čo škola zapojením sa do projektu získa

V rámci zapojenia sa do tejto výzvy poskytneme školám:

  • zdarma vyškolenie jedného až troch pedagogických zamestnancov a zamestnankýň vybranej školy v téme výchovy k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v priebehu septembra,
  • sprevádzanie procesom prípravy plánu implementácie stratégie service learning do učebných osnov,
  • mentoring procesu zavádzania a realizácie stratégie service learning počas celého školského roka 2021/2022 študentmi a študentkami Univerzity Mateja Bela,
  • možnosť zúčastniť sa národného oceňovania Angažovaná škola a získať oficiálnu značku uznávanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ako referenciu kvality,
  • možnosť zúčastniť sa medzinárodného oceňovania Regional Service Learning Award a presadiť sa so školou na úrovni 6 krajín Európy.

Ako zapojiť školu do výskumu

Pre zapojenie sa do výzvy zašlite motivačný list  "Prečo by sme práve my mali byť zapojení" na mailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najneskôr do 9. júla 2021. Zo záujemcov vyberieme 2 školy, ktoré budeme kontaktovať na konci júla.

V prípade otázok a ďalších informácií konktaktujte:
Alžbeta Brozmanová Gregorová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +421 907 130 817


Ako vyzerá zapojenie stratégie service learning na škole

Výchovu k dobrovoľníctvu zapája do svojich učebných osnov stále viac škôl na Slovensku s cieľom posilniť kompetencie žiakov a študentov, rozvíjať ich individuálne talenty, angažovanosť v bezprostrednom okolí aj porozumenie či solidaritu s rôznymi skupinami ľudí. Výsledkom service learningových aktivít realizovaných ako súčasť výučby na školách boli desiatky výnimočných projektov, ktoré od roku 2020 v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oceňuje na národnej úrovni Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod značkou Angažovaná škola a s medzinárodnými partnermi aj na regionálnej úrovni 6 krajín Európy.

Príklady service learningových projektov realizovaných na základných a stredných školách, ktoré sa za minulý rok stali držiteľmi oficiálnej značky Angažovaná škola: