Druhý tohtoročný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 7. až 10. októbra 2019. 

Realizovali sme ho v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v Banskej Bytrici. Vzdelávalo sa a svoje skúsenosti zdieľalo 12 účastníkov a účastníčok. Všetci nadobudli nové vedomosti, zručnosti a zvýšili svoje kompetencie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a mi veríme, že sa im podarí zužitkovať ich vo svojej práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Ďalší akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok budeme organizovať na jar 2020. Pokiaľ máte záujem o informácie, prihláste sa na obder nášho Newslettra (vyplnením údajov na spodnej strane tejto stránky).

Pre absolventov a absolventky tohto tréningu ponúkame aktuálne nadstavbový akreditovaný tréning Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením.