November bude aj o informáciách o možnostiach ako dobrovoľníčiť v zahraničí cez Európsky zbor solidarity.

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme pre Vás v dňoch 5.6. novembra 2019 v čase od 9.00 do 13.30 hod. opäť pripravili 2-dňový Info-stánok, kde sa okrem iného dozviete množstvo zaujímavých informácií aj o tom ako Platforma cez Európsky zbor solidarity môže pomôcť zrealizovať vašu dobrovoľnícku službu v zahraničí, aké kroky potrebujete podniknúť, a čo všetko vám to v oblasti skúseností, zážitkov či kontaktov pre budúce pracovné uplatnenie môže priniesť.

Neváhajte a príďte si po informácie z prvej ruky!

Info-stánok Platformy nájdete v hlavnej budove Pedagogickej fakulty UMB na Ružovej ulici 13 v Banskej Bystrici na prízemí vo vestibule vľavo od vrátnice. Tešíme sa na vás!

Pozvánka na Dni mobilít na PF UMB