Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity aspoň v 3  nasledujúcich oblastiach:
  1. rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami,
  2. usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva,
  3. stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,
  4. napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie,
  5. prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú pre svoju činnosť,
  6. zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy pre dobrovoľníctvo.

 

Členovia – právnické osoby:

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)

Centrum pre filantropiu

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Horská služba Malá Fatra

Inštitút pre aktívne občianstvo 

Klub detskej nádeje

Klub Prieskumník-Pathfinder

Mladiinfo Slovensko

Nadácia Pontis

Nitrianske centrum dobrovoľníctva

OZ V.I.A.C.

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Slovenský Červený kríž

Trnavské dobrovoľnícke centrum
TeCeMko Trenčín

 

Členovia – fyzické osoby:

Tatiana Matulayová

 

Pozorovatelia:

Greenpeace Slovensko

 

Chcete sa stať našim členom? Tu je zopár dôvodov, prečo je to fajn! Ak sa k nám chcete pridať, neváhajte nás kontaktovať.

preco byt sucastou

Pravidlá pre členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií - klik.