PLATFORMA

mar 2018Novinky

Školenie Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb

A už sa školia! Čisto ženská zostava na dvojdňovke Manažmentu dobrovoľníctva v zariadeniach sociálnych služieb, sa dnes a zajtra (21.-22.3.) v Banskej Bystrici dozvie veľa veľa zaujímavých informácií. Tréning realizujeme zdarma a je súčasťou projektu SoVol.

mar 2018Novinky

Pozvánka na diskusiu o dobrovoľníctve: Univerzita k verejnosti

Srdečne vás pozývame na diskusiu Univerzita k verejnosti, ktorá sa uskutoční 20. marca v Radnici na Nám. SNP v  Banskej Bystrici.

mar 2018Novinky

Stretnutie k finalizácii Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k doborovoľníctvu

V pristoroch bratislavskej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa dňa 28.2.2018 stretli zástupcovia pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, aby sfinalizovali tvorbu tohto kľúčového materiálu.

feb 2018Novinky

Kurz Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Pozývame Vás na kurz Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v sociálnych zariadeniach, ktorý budeme realizovať v Banskej Bystrici 21.- 22. marca 2018.

feb 2018Novinky

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu SoVol, Banská Bystrica

Štvrté pracovné stretnutie partnerov v rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + „BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL“ sa uskutočnilo pod gesciou a organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

feb 2018Novinky

Pripomienkovanie Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Dostávame sa k finalizácii ďalšieho z výstupov projektu Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

jan 2018Novinky

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu

Ešte pred Vianocami sa 15.12.2017 v Bratislave na pôde Iuventy uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá sa podiela na príprave koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu vrámci PROGRAMU DôKAZY O MLADÝCH.

jan 2018Novinky

Levol-app – európska spolupráca v rozvoji dobrovoľníctva

Organizácie z 5 európskych krajín budú spolupracovať v rámci medzinárodného projektu na rozvoji  nových nástrojov v manažmente dobrovoľníctva a vzdelávaní koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.

dec 2017Novinky

VESELÉ VIANOCE

Veselé Vianoce a v roku 2018 šťastie, zdravie a veľa dobrovoľného elánu 

praje kolektív Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii.

nov 2017Novinky

Medzinárodné stretnutie Rijeka, Chorvátsko

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS + s názvom BUDOVANIE KAPACITY V SOCIÁLNOM SEKTORE – SOVOL sme 21. až 22. Septembra 2017 absolvovali v poradí už tretie pracovné stretnutie v Rijeke, Chorvátsko.