Výročná správa za rok 2017 je schválená

V roku 2017 sa nám podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít. Prečítajte si o nich viac v našej výročnej správe, ktorá bola členmi nášho občianskeho združenia v auguste oficiálne schválená.

Posledné články

feb 2017Novinky

Získať Štandard kvality sa oplatí čoraz viac

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2016 oslovila 35 vybraných nadácií, ktoré  vo svojich grantových schémach podporujú náklady na dobrovoľnícke aktivity a koordináciu. Cieľom bolo dosiahnuť, aby nadácie zvýhodňovali a podporovali predovšetkým takých žiadateľov o dotáciu, ktorí získali značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Zároveň tak podporia zvyšovanie kvality dobrovoľníctva na Slovensku.

Čítať
feb 2017Novinky

Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote – Competent in Volunteering, Competent in Life

Medzinárodná konferencia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,  9. 2. 2017, Bratislava 

Cieľom konferencie bola výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na kompetencie získané z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením, manažmentom dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolou rôznych aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

Čítať
jan 2017Novinky

Tretie medzinárodné stretnutie projektu EVOLVET je za nami

Štrnásť projektových koordinátorov a expertov v oblasti koordinovania dobrovoľníkov sa stretlo koncom novembra (v čase od 27. do 30. novembra 2016) vo Varšave na spoločnom stretnutí k projektu EVOLVET.

Čítať