Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu na tému "Čo znamená byť angažovanou univerzitou?", ktorú organizuje v dňoch 18. a 19. marca 2020 v Bratislave Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci partnermi projektu SLIHE, Európskou asociáciou pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, Latinsko-americkým centrom pre service learning a Platformou dobrovoľníckach centier a organizácií v

Hlavné prednášky na konferencii budú mať poprední odborníci a odborníčky v oblasti service learningu a tretieho poslania vysokých škôl na medzinárodnej úrovni. Komunikačným jazykom konferencie je angličtina.

Účasť na konferencii je vďaka podpore projektu bezplatná a registrácia je otvorená do 28. februára 2020.

Viac informácií o konferencii a registráciu nájdete na stránke: www.slihe.eu.

Konferencia je záverečným podujatím projektu SLIHE- Service-Learning in Higher Education (2017-1-SK01-KA203-035352) podporeného v rámci programu Erasmus+ financovaného zo zdrojov Európskej únie.

  

slihe