Srdečne vás pozývame na medzinárodnú konferenciu "Dobrovoľníctvo v sociálnom sektore v Európe", ktorá sa uskutoční v Budapešti v dňoch 30 a 31. Mája. Konferencia bude v Angličtine. 

Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu SoVol, ktorého je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií partnerom. Je organizovaná v rámci programu Erasmus+ a hosťovaná organizáciou Volunteering Hungary – Centre of Social Innovation (ÖKA).

Zhromaždí zainteresované strany v oblasti dobrovoľníctva a regionálne a miestne orgány zamerané na podopru rozvoja systémov sociálnej starostlivosti, ktoré aktívne reagujú na meniace sa potreby, motivujú občanov a aktivujú miestne komunity. 

Program a logistické informácie sú dostupné tu:  https://sovol.wordpress.com/conference-agenda/

downloadlogo Sovol color white backround 300x148

partners logos