Tohtoročná kampaň Týždeň dobrovoľníctva nelámala rekordy len v počte zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a počte dobrovoľnícky odpracovaných hodín,  

ale vďaka Gabike a Zuzke z Bratislavského dobrovoľníckeho centra aj v počte mediálnych výstupov venovaných dobrovoľníctvu v tomto roku. 

Ďakujeme dievčatám za koordináciu kampane! Mediálne výstupy si môžete prečítať, vypočuť, alebo pozrieť tu: http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/media