Srdečne vás pozývame na jednodňový nadstavbový akreditovaný tréning Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením.

poster mdznev

Podrobné informácie:

Termín: 22.11.2018, 9:00

Miesto: Karloveská 64, Bratislava

Trvanie tréningu: 10 hodín (á 45min)

Lektorka: Mgr. Alžbeta Frimmerová

Podmienky prihlásenia:

Min. SŠ vzdelanie s maturitou, vek nad 18 rokov, prax práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami (min.3r)/absolvovaný základný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Súčasťou a výstupom tréningu bude vypracovanie analýzy vlastnej organizácie z hľadiska pripravenosti na zapájanie mladých ľudí zo znevýhodnených skupín do dobrovoľníctva a príprava akčného plánu pre zapojenie konkrétnej cieľovej skupiny do dobrovoľníctva (časová dotácia cca 5 hodín). POSKYTNEME VÁM:  materiály, občerstvenie (voda, káva, čaj...), priestor a technické zabezpečenie, odborné zázemie programu, post-konzultácie pri vypracovaní analýzy a akčného plánu. Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.

Prihlášky: PRE PRIHLÁSENIE KLIKNITE SEM

Cena: kurz realizujeme s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Služby II, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, a je vďaka tomu ZDARMA.

Na tréningu sa naučíte:

 • Identifikovať mladých ľudí zo znevýhodnených skupín
 • Identifikovať mýty a predsudky týkajúce sa cieľových skupín
 • Zadefinovať cieľové skupiny – výzvy a problémy, ktorým mladí ľudia bez zamestnania, so zdravotným postihnutím, alebo psychickými problémami každodenne čelia
 • Identifikovať pravidlá a princípy efektívnej komunikácie s cieľovými skupinami
 • Identifikovať možné zdroje konfliktov, nedorozumení a ťažkosti pri práci s dobrovoľníkmi zo znevýhodnených skupín
 • Zadefinovať možnosti prevencie vyššie spomenutých javov
 • Identifikovať možnosti organizácie a príležitosti, ktoré ponúka pre zapojenie sa mladých ľudí zo znevýhodnených skupín
 • Identifikovať prínosy zapájania mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva z pohľadu dobrovoľníckej organizácie
 • Identifikovať pripravenosť tejto organizácie pre prácu s mladými dobrovoľníkmi z týchto cieľových skupín
 • Identifikovať špecifiká manažmentu dobrovoľníkov u týchto cieľových skupín
 • Identifikovať činnosti a vhodné pozície pre cieľové skupiny
 • Identifikovať akčné plány pre zapájanie mladých ľudí zo znevýhodnených skupín do dobrovoľníctva

Obsah:

 1. Dobrovoľníctvo, manažment dobrovoľníctva a identifikácia znevýhodnených skupín
 2. Mladí ľudia bez zamestnania, so zdravotným postihnutím, alebo psychickými problémami
 3. Zdroje nedorozumení, konfliktov a problémov
 4. Pripravenosť organizácie na zapájanie mladých dobrovoľníkov zo znevýhodnených skupín
 5. Manažment mladých dobrovoľníkov zo znevýhodnených skupín a hodnotenie tréningu

Tréning realizujeme s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rámci programu Služby mladým, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Screenshot 2018 09 18 10.35.37