Kvalitný manažment  dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok je zárukou úspechu pre organizácie nielen v treťom
sektore. Okrem akreditovaných 
tréningov Manažmentu dobroľníkov a dobrovoľníčok sme ešte v roku 2014 vytvorili pre slovenské
organizácie hodnotiaci systém štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“. Ku
koncu roka 2016  značku kvality získalo už 176 organizácií na Slovensku.

Na Slovensku sa tak postupne zvyšuje počet
mimovládnych organizácií, ktoré vedia pracovať s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníčkami kvalitne. Takýmto organizáciám, po absolvovaní hodnotiaceho
procesu, udeľujeme značku
kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme
.
Získať ju môžu za dodržanie pravidiel a postupov, ktoré potvrdzujú istú –
základnú, vyššiu, alebo najvyššiu – úroveň práce s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníčkami.

Vďaka podpore Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
 sme uskutočnili, prostredníctvom našich
hodnotiteliek, aj v roku 2016 sériu 80 stretnutí a hodnotení. Ich
výsledkom je spolu viac ako 170 organizácií, ktoré to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami naozaj vedia. 

Tento projekt bol podporený z
dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež
2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo_MSVVAS_SRiuventa_logo_sk__1_