Cieľom vzdelávacieho programu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov a pracovníčok s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pri realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom stratégie service learning v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou sú ľudia pracujúci s deťmi a mládežou v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania - pracovníci a pracovníčky s mládežou (dobrovoľní aj platení), pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne: učitelia a učiteľky materských, základných a stredných škôl s akýmkoľvek vyučovacím predmetom, majstri a majsterky odborného výcviku, vychovávatelia a vychovávateľky. U účastníkov sa predpokladá záujem a pozitívny postoj k téme dobrovoľníctva.

 

OBSAH TRÉNINGU

Program je štrukturovaný do 3 dní (rozsah 24 hodín) a kombinuje prezenčnú výučbu dopĺňajú dištančné úlohy.

Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu spoznajú Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, naučia sa charakterizovať ciele a princípy výchovy a vzdelávania  k dobrovoľníctvu a rozlišovať medzi rôznymi ich modelmi, spoznajú jednotlivé kroky a možnosti realizácie service learningu a vytvoria vlastný plán implementácie service learningu v rámci svojho predmetu.

Záverečná skúška pozostáva z prezentácie plánu implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu prostredníctvom metódy service learning v konkrétnej organizácii.

 

TERMÍN VZDELÁVANIA

O plánovaných termínoch vopred informujeme v časti NOVINKY (http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/novinky/novinky), na našom FACEBOOKu ( https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra/) alebo v našom NEWSLETTRI, na odber ktorého sa môžete prihlásiť TU ( http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/ )

 

ZREALIZOVANÉ VZDELÁVANIA 

Banská Bystrica, 6. - 8.11.2019 Akreditovaný vzdelávací program Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - INFO

Banská Bystrica, jún 2019  Tréning trénerov a tréneriek vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu - INFO