Platforma združuje odborníkov a odborníčky, ktoré sa niekoľko rokov venujú praxi, teórii a legislatíve dobrovoľníctva. V našej ponuke máme niekoľko tréningov v oblasti dobrovoľníctva pre rôzne cieľové skupiny. Našimi tréningami zvyšujeme kvalitu manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v praxi. 

Ponúkame tieto akreditované tréningy:

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu 

Manažment mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením