2014

Správa z prieskumu medzi zamestnávateľmi v rámci projektu Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu – Alžbeta Brozmanová Gregorová, Jana Vlašičová, 2014

2013

Skúste to inak. Metodika práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie. – Publikácia vznikla v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu Volwem podporeného Európskou komisiou, r.2013.

2012 

Dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktívne starnutie – Štúdia autorky Kvetoslavy Repkovej z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave, ktorá vyšla v časopise Sociológia 44, 2012, č. 4,

10 kapitol o vývoji  a občianskej spoločnosti na Slovensku – Publikáciu vydalo PDCS a autorsky sa na nej podieľala aj naša kolegyňa Alžbeta Mračková.

Volunteering Infrastructure in Europe (2012) – Výskumný projekt pod koordináciou CEV, ktorý vyústil do obsiahlej publikácie v anglickom jazyku. Nájdete v nej kapitolu o infraštruktúre dobrovoľníctva na Slovensku a 28 krajinách Európy: „MRAČKOVÁ, A., GREGOROVÁ, A.: Slovensko – infraštruktúra dobrovoľníctva. Kapitolu z publikácie Volunteering Infrastructure in Europe“.


Dobrovoľníctvo na Slovensku – VÝSKUMNÉ REFLEXIE (2011 – 2012)

Výskumný projekt koordinovaný Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorý bol uskutočnený ako jedna z aktivítnárodnej kampane Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Bol financovaný z prostriedkov Európskej Únie.

Publikácie z výskumu:

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A, MATULAYOVÁ, T., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLAŠIČOVÁ, J., KORÓNY, S.: Dobrovoľníctvo na Slovensku výskumné reflexie . Bratislava : Iuventa, 2012. ISBN 978-80-8072-119-0

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., MATULAYOVÁ, T., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLAŠIČOVÁ, J.: Dobrovoľníctvo keď pomoc baví a zábava pomáha. Bratislava: ŠEVT, a.s. pre Úrad vlády SR, 2011. ISBN 978-80-8106-049-6

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., MATULAYOVÁ, T., MRAČKOVÁ, A., VAVRINČÍKOVÁ, L., VLAŠIČOVÁ, J.: Volunteering When Help Is Fun and Fun Helps. Bratislava: Iuventa, 2011. ISBN 978-80-8072-118-3