Užitočné legislatívne východiská pre dobrovoľníctvo, dokumenty a právne analýzy:

Zákon o dobrovoľníctve č. 406 / 2011 Z. z.

2018 

Právny rozbor dobrovoľníckej činnosti detí do 15 rokov (Za vypracovanie Pro Bono ďakujeme Advokátskej kancelárii VICOVÁ a ŠUMICHRAST)